Nauczyciele

Kadra

Od 1 września 2007r. funkcję Dyrektora Szkoły sprawuje:
mgr Bożena Strzelecka – nauczyciel matematyki.

Funkcje wicedyrektorów szkoły pełnią:
mgr Urszula Zwolska- psycholog
mgr Dorota Goliszek- nauczyciel j. angielskiego i j. rosyjskiego

Szkoła podstawowa nr 5 Liceum

język polski:

Anna Adamczyk

Maria Makuch

Inga Sieprawska

język angielski:

Dorota Goliszek – wicedyrektor

Emilia Piaseczna

Anna Pietras

Katarzyna Siwiec – Dudek

Anna Słomka

Maria Świderska

język niemiecki:

Elżbieta Korczyńska

Agata Łysiak

Beata Piesta

język hiszpański:

Agnieszka Gutkowska

matematyka:

Zbigniew Celejewski

Lucyna Gembal

Iwona Kępa

Piotr Matysiak

biologia:

Agnieszka Ceglińska

Dorota Drążyk

geografia:

Sylwester Kuta

fizyka:

Zbigniew Celejewski

Aneta Drzazga

chemia:

Joanna Grzegorczyk

historia, wos:

Agnieszka Reda

Mariola Seredyn

Adam Wójcik

informatyka:

Dariusz Matysiak

Piotr Matysiak

edukacja dla bezpieczeństwa:

Artur Kijewski

plastyka:

Elżbieta Osińska

muzyka:

Grzegorz Kowalczyk

religia:

Elżbieta Osińska

Bartosz Sobolewski

Arkadiusz Sosnowski

wychowanie fizyczne:

Dorota Dropek

Piotr Dropek

Beata Goldsztejn

Artur Kijewski

Dariusz Leonarcik

Piotr Pezda

Agnieszka Raźnik

Artur Witkowski

pływanie:

Grzegorz Chojak

piłka ręczna:

Dorota Dropek

Piotr Dropek

Artur Witkowski

Piotr Pezda

Edukacja wczesnoszkolna:

Katarzyna Bochenkiewicz

Małgorzata Rogalna

Anna Wydra

Katarzyna Stępień

biblioteka:

Grażyna Wiejak

Wioletta Kopacz

pedagog:

Anna Błażejewska

Agnieszka Kostyra

psycholog:

Maciej Zwolski

i

i

i

i

język polski:

Anna Adamczyk

Małgorzata Berlińska

Joanna Czajkowska – Ziembowicz

Bartosz Kruk

Maria Makuch

Inga Sieprawska

język angielski:

Dorota Goliszek – wicedyrektor

Anna Hentel

Katarzyna Kamińska

Anna Nowosadzka

Ewelina Pawłowska

Emilia Piaseczna

Agnieszka Picheta

Anna Słomka

Katarzyna Siwiec – Dudek

Maria Świderska

język niemiecki:

Elżbieta Korczyńska

Agata Łysiak

Beata Piesta

język hiszpański:

Agnieszka Gutkowska

język rosyjski:

Dorota Goliszek

Anna Pietras

matematyka:

Bożena Strzelecka – dyrektor szkoły

Aneta Drzazga

Lucyna Gembal

Ewa Maciąg

Renata Próchniak

Iwona Kępa

biologia:

Agnieszka Ceglińska

geografia:

Marzena Górecka

Sylwester Kuta

fizyka:

Zbigniew Celejewski

Aneta Drzazga

chemia:

Joanna Grzegorczyk

historia, wos:

Marek Lasota

Antoni Mocarski

Agnieszka Reda

Adam Wójcik

informatyka:

Dariusz Matysiak

Piotr Matysiak

edukacja dla bezpieczeństwa:

Artur Kijewski

podstawy przedsiębiorczości:

Agata Łysiak

religia:

Elżbieta Osińska

Arkadiusz Sosnowski

Bartłomiej Sobolewski

wychowanie fizyczne:

Dorota Dropek

Piotr Dropek

Beata Goldsztejn

Artur Kijewski

Agnieszka Leonarcik

Dariusz Leonarcik

Poitr Pezda

Agnieszka Raźnik

Artur Witkowski

piłka ręczna:

Piotr Dropek

Piotr Pezda

Artur Witkowski

biblioteka:

Grażyna Wiejak

pedagog:

Urszula Zwolska – wicedyrektor liceum

Anna Błażejewska

Agnieszka Kostyra

psycholog:

Maciej Zwolski

Powrót na początek strony