Kontakt

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

ul. Wróblewskiego 11 24-100 Puławy

sekretariat tel. 814586640

dyżurka tel. 814586642 fax. 814586643

sekretariat sekretariat@zsonr2.pulawy.pl

administrator strony www pmatysiak@zsonr2.pl

Wpłaty na obiady konto: Getin Bank SA o/Puławy 03 1560 1195 2311 0974 5548 0001

Tytuł przelewu: proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Powrót na początek strony