Powrót do szkoły

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, od 31 maja 2021r, czyli od najbliższego poniedziałku wszyscy uczniowie wracają do szkoły.

Wszystkie klasy szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego uczą się zgodnie z planem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły, w przypisanych w planie salach lekcyjnych.

AKTUALNY PLAN ZOSTANIE ZAMIESZCZONY W SOBOTĘ, 29 MAJA.

Drodzy Rodzice i Uczniowie !
Naszym priorytetem  jest spokojny i bezpieczny powrót uczniów do szkoły. Organizacja wszystkich zajęć  będzie podporządkowana ogólnym zasadom zwiększonego reżimu sanitarnego.  Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
W dalszym ciągu obowiązuje nas:

  • Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
  • Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
  • Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.
Powrót na początek strony