EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

egzamin.PNG

INFORMACJE   DLA  UCZNIÓW   KLAS   VIII

PRZED  EGZAMINEM

  1. Na stronie www.oke.krakow.pl  w zakładce Egzamin  ósmoklasisty, w dziale O egzaminie zamieszczone są  materiały, które mogą być pomocne w przygotowaniu się do egzaminu .  Materiał zawiera wskazówki jak pracować  z arkuszem egzaminacyjnym.  Warto je przejrzeć, aby pozbyć się ostatnich wątpliwości co do budowy arkusza egzaminacyjnego i pracy z nim.

 

PRZYPOMINAMY  PODSTAWOWE  ZASADY  SANITARNO - HIGIENICZNE

  • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Czekając na wejście do szkoły albo sali  egzaminacyjnej uczniowie  zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  • Po wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce korzystając z przygotowanego przez szkołę pł Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.
  • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoł Uczeń będzie mógł zdjąć maseczkę w sali egzaminacyjnej, po zajęciu wylosowanego miejsca, podczas pracy z arkuszem, jednak – jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.

 

  1. Uczniowie klasy VIII piszą  egzamin z języka polskiego i matematyki w sali nr 21. Do budynku wchodzą wejściem głównym (prawymi drzwiami)

Uczniowie  z uprawnieniami do wydłużenia czasu pracy piszą egzamin   w sali nr 46 Do budynku wchodzą wejściem głównym( lewymi drzwiami ).

Uczeń uprawniony do pisania pracy z języka polskiego i języka obcego na komputerze pisze egzamin w sali nr 63. Do budynku wchodzi wejściem głównym ( lewymi drzwiami ).

 

  1. Na wszystkie egzaminy uczniowie klasy VIII przychodzą o godz. 8:30

 

  1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin uczeń ma prawo przynieść własną butelkę z wodą( najlepiej niegazowaną, o pojemności do 0,5l ).

 

PO  EGZAMINIE  

 

Piątek ( 28 maja)  to czas przeznaczony na rejestrację w elektronicznym systemie rekrutacji . Uczniowie, którzy będą chcieli skorzystać  z pomocy nauczyciela – informatyka podczas rejestracji kandydatów w systemie naboru do szkół średnich, spotkają się w   sali nr 46.

Ze względu na konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego proszę o bezwzględne dostosowanie się do podanych  ram czasowych.

Godz. 9:00 – do szkoły do sali nr 46 przychodzą uczniowie, którzy w dzienniku lekcyjnym mają przyporządkowane numery od 1 do 9 i dokonują rejestracji.

Godz. 9:45  -  do szkoły do sali 46 przychodzą uczniowie, którzy w dzienniku lekcyjnym mają przyporządkowane numery od  10 do  19  i dokonują rejestracji.

 

UWAGA !

Uczniowie, którzy będą chcieli dokonać rejestracji w systemie naboru samodzielnie, proszeni są o zgłoszenie tego faktu wychowawczyni, pani Agacie Łysiak, od której odbiorą kody niezbędne do rozpoczęcia procesu rejestracji.

Powrót na początek strony